Booster boxes


Commander Legends booster box (english)
9312 rub 8867 rub
Наличие
9312 rub 8867 rub
Zendikar Rising booster box (english)
10260 rub 8221 rub
Наличие
10260 rub 8221 rub
Zendikar Rising booster box (russian)
10224 rub 7895 rub
Наличие
10224 rub 7895 rub
Zendikar Rising Booster Box (eng)
20628 rub 16525 rub
Наличие
20628 rub 16525 rub
Zendikar Rising Set-Booster Box (english)
12000 rub 9589 rub
Наличие
12000 rub 9589 rub
6600 rub
Double Masters Booster Box (eng)
28560 rub
Наличие
28560 rub
Core Set 2021 Booster Box (eng)
10260 rub 8221 rub
Наличие
10260 rub 8221 rub
Core Set 2021 Booster Box (rus)
10224 rub 8224 rub
Наличие
10224 rub 8224 rub
Core Set 2021 Booster Box (eng)
20628 rub 16525 rub
Наличие
20628 rub 16525 rub
Ikoria: Lair of Behemoths booster box (english)
10620 rub 8140 rub
Наличие
10620 rub 8140 rub
Ikoria: Lair of Behemoths booster box (russian)
10620 rub 8201 rub
Наличие
10620 rub 8201 rub
Theros Beyond Death booster box (english)
10620 rub 8511 rub
Наличие
10620 rub 8511 rub
Theros Beyond Death booster box (russian)
10620 rub 8484 rub
Наличие
10620 rub 8484 rub
20280 rub
Throne of Eldraine booster box (english)
10620 rub 8511 rub
Наличие
10620 rub 8511 rub
Throne of Eldraine Booster Box (eng)
17940 rub
Наличие
17940 rub
War of the Spark booster box (japan)
16200 rub 14500 rub
Наличие
16200 rub 14500 rub
Ravnica Allegiance booster box (english)
7848 rub 6624 rub
Наличие
7848 rub 6624 rub
Ravnica Allegiance booster box (russian)
7236 rub 6078 rub
Наличие
7236 rub 6078 rub